İSTİFADƏ QAYDALARI.

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu İstifadəçi Sazişi (bundan sonra Saziş) https://www.ecosnacks.az/ ünvanında yerləşən Ecosnacks onlayn mağazasının saytına və https://www.ecosnacks.az/ saytı ilə əlaqəli bütün saytlara istinad edir.

1.2. Ecosnacks onlayn mağazasının saytı (bundan sonra Sayt adlanır) Fiziki şəxs Kərimov Əli Mehman oğlunun mülkiyyətidir.

1.3. Bu Saziş, Ecosnacks Onlayn Mağazasının Sayt İdarəetməsi (bundan sonra Sayt İdarəetməsi) ilə bu Saytın İstifadəçisi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.

1.4. Sayt rəhbərliyi istənilən vaxt İstifadəçiyə xəbər vermədən bu Sazişin bəndlərini dəyişdirmək, əlavə etmək və ya silmək hüququnu özündə saxlayır.

1.5. İstifadəçi tərəfindən Saytın davamlı istifadəsi, Müqavilənin və bu Sazişdə edilmiş dəyişikliklərin qəbul edilməsi deməkdir.

1.6. İstifadəçi bu Müqavilənin dəyişdirilməsinə görə yoxlanılmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.


2. ŞƏRTLƏRİN TƏYİNATLARI

2.1. Aşağıda göstərilən şərtlər bu Sazişin məqsədləri üçün aşağıdakı mənaları ifadə edir:

2.1.1 Ecosnacks - İnternet resursu və əlaqəli xidmətlər vasitəsilə fəaliyyət göstərən https://www.ecosnacks.az/ domen adında yerləşən bir onlayn mağaza.

2.1.2. İnternet mağaza - Mallar, Satıcı haqqında məlumatları ehtiva edən, Malları seçməyə, sifariş verməyə və (və ya) satın almağa imkan verən bir sayt.

2.1.3. İnternet mağazasının veb saytının rəhbərliyi - fərdi Kərimov Əli Mehman oğlu adına fəaliyyət göstərən Saytın idarə olunması üçün səlahiyyətli işçilər.

2.1.4. Onlayn mağazanın veb saytının istifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi) İnternet saytı saytı olan və saytı istifadə edən bir şəxsdir.

2.1.5. İnternet mağazasının veb saytının (bundan sonra Məzmun) məzmunu, ədəbi əsərlərin mətnləri, adları, ön sözləri, şərhləri, məqalələri, illüstrasiyaları, üz qabıqları, mətnli və ya mətnsiz, qrafik, mətn, fotoqrafiya, türevlər, kompozit və digər əsərlər, istifadəçi interfeysləri, vizual interfeyslər, ticarət nişanı adları, loqotiplər, kompüter proqramları, verilənlər bazaları, habelə Sayta daxil olan bu Məzmunun dizaynı, məhsulu, quruluşu, seçimi, koordinasiyası, görünüşü, ümumi tərzi və yeri və onlayn mağazanın veb saytında olan digər fikri mülkiyyət obyektləri birlikdə və / və ya ayrıca.

3. Sazişin mövzusu

3.1. Bu Müqavilənin mövzusu İnternet Mağazasının İstifadəçisinə Saytda olan məhsullara və xidmətlərə giriş təmin etməkdir.
3.1.1. İnternet mağaza İstifadəçiyə aşağıdakı növ xidmətlər təqdim edir: quru meyvələr, tərəvəzlər, ət məhsulları, çiçəklər, otlar və digər üzvi məhsullar. Ecosnacks məhsullarının istehsalı da texnologiyanı tətbiq edərək şəkərsiz, konservantlardan, qatqılardan və digər zərərli şeylərdən ibarətdir, insan sağlamlığına zərərli məhsula qarşıyıq, məzmunu almaq (yükləmək), görüntüləmək hüququ ilə elektron məzmuna giriş;
onlayn mağazanın axtarış və naviqasiya vasitələrinə giriş;
istifadəçiyə mesajların, şərhlərin, istifadəçi rəylərinin yerləşdirilməsi, onlayn mağazanın məzmununun qiymətləndirilməsi imkanı ilə təmin edilməsi;
mallar haqqında məlumatı və malların ödənişli əsaslarla alınması barədə məlumatları əldə etmək;
onlayn mağazanın səhifələrində satılan digər xidmətlər (xidmətlər).
3.1.2. Bu Müqavilə, İnternet mağazasının hazırda mövcud olan (faktiki olaraq fəaliyyət göstərən) xidmətlərini (xidmətlərini), habelə gələcəkdə görünən İnternet mağazasının sonrakı dəyişikliklərini və əlavə xidmətlərini (xidmətlərini) əhatə edir.
3.2. İnternet mağazasına giriş pulsuz olaraq təmin edilir.
3.3. Bu Müqavilə ictimai təklifdir. Sayta daxil olaraq İstifadəçi bu Müqaviləyə qoşulmuş sayılır.
3.4. Saytın materiallarından və xidmətlərindən istifadə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir.


4. TARAFLARIN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

4.1. Sayt rəhbərliyi aşağıdakı hüquqlara malikdir:
4.1.1. Saytın istifadəsi qaydalarını, habelə bu Saytın tərkibini dəyişdirin. İstifadə şərtlərinə edilən dəyişikliklər Sazişin yeni versiyası Saytda dərc edildiyi andan etibarən qüvvəyə minir.
4.1.2. İstifadəçi bu Müqavilənin şərtlərini pozduqda Sayta girişi məhdudlaşdırın.
4.2. İstifadəçinin:
4.2.1. Saytda mövcud olan bütün xidmətlərdən istifadə edin, eləcə də Saytda təklif olunan hər hansı bir malı alın.
4.2.2. Saytın "Əlaqə" hissəsində yer alan detallardan istifadə edərək onlayn mağazanın xidmətləri ilə bağlı hər hansı bir sual verin.
4.2.3. Saytı yalnız Sazişdə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan məqsədlər və qaydada istifadə edin.
4.3. Sayt istifadəçisi aşağıdakıları öhdəsinə götürür:
4.3.1. Sayt rəhbərliyinin tələbi ilə bu Saytın təqdim etdiyi xidmətlər ilə birbaşa əlaqəli əlavə məlumat verin.
4.3.2. Saytı istifadə edərkən müəlliflərin və digər hüquq sahiblərinin mülkiyyət və qeyri-əmlak hüquqlarına riayət edin.
4.3.3. Saytın normal fəaliyyətini pozan hesab edilə biləcək hərəkətlər etməyin.
4.3.4. Saytdan istifadə edərək fiziki və ya hüquqi şəxslər barədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan və qorunan hər hansı bir məxfi məlumat yaymamaq.
4.3.5. Nəticədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunan məxfiliyin pozula biləcəyi hərəkətlərdən çəkinin.
4.3.6. Sayt rəhbərliyinin razılığı istisna olmaqla, reklam məlumatlarını yaymaq üçün Saytdan istifadə etməyin.
4.3.7. Onlayn mağazanın veb saytının xidmətlərindən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etməyin.
4.3.7. 1. qanunsuz məzmunun yüklənməsi üçüncü şəxslərin hər hansı hüquqlarını pozur; irqi, milli, cinsi, dini, sosial zəmində şiddət, zülm, nifrət və (və ya) ayrı-seçkiliyi təbliğ edir; qeyri-dəqiq məlumatlar və (və ya) konkret şəxslərə, təşkilatlara, səlahiyyətlilərə qarşı təhqirlərə malikdir.
4.3.7. 2. qanunsuz hərəkətlərə yol vermə, habelə hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan məhdudiyyət və qadağaların pozulmasına yönəlmiş şəxslərə yardım.
4.3.7. 3. yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması və (və ya) onlara hər hansı bir şəkildə zərər verilməsi.
4.3.7. 4. azlıqların hüquqlarının pozulması.
4.3.7. 5. bu onlayn mağazanın işçiləri də daxil olmaqla kifayət qədər hüquqa malik olmayan bir şəxs və ya bir təşkilatın və (və ya) icmanın nümayəndəsi üçün özünüzü təqdim etmək.
4.3.7. 6. Saytda yerləşdirilmiş onlayn mağazanın kataloqundan hər hansı bir Məhsulun xüsusiyyətləri və xüsusiyyətləri barədə yanlış məlumat vermək.
4.3.7. 7. Malların səhv müqayisəsi, habelə bəzi Mallardan istifadə edən şəxslərə qarşı mənfi münasibət formalaşdırılması və ya bu şəxslərin qınanması.
4.4. İstifadəçinin istifadəsi qadağandır:
4.4.1. Bu onlayn mağazanın Saytının məzmununa daxil olmaq, almaq, kopyalamaq və ya izləmək üçün istənilən cihazları, proqramları, prosedurları, alqoritmləri və metodlarını, avtomatik cihazları və ya ona bərabər tutulan əl proseslərini istifadə edin;
4.4.2. Saytın düzgün işləməsini pozmaq;
4.4.3. Saytın naviqasiya quruluşundan keçmək üçün hər hansı bir şəkildə bu Saytın xidmətləri tərəfindən xüsusi təmin olunmayan hər hansı bir məlumat, sənəd və ya material əldə etmək və ya əldə etməyə cəhd göstərmək;
4.4.4. Saytın funksiyalarına, bu Saytla əlaqəli digər sistemlərə və ya şəbəkələrə, habelə Saytda təklif olunan hər hansı bir xidmətə icazəsiz giriş;
4.4.4. Saytda və ya Saytla əlaqəli hər hansı bir şəbəkədə təhlükəsizlik və identifikasiya sistemini pozun.
4.4.5. Əks bir axtarış aparın, başqa bir Sayt İstifadəçisi haqqında hər hansı bir məlumatı izləyin və ya izləməyə cəhd edin.
4.4.6. Saytdan və məzmundan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmuş hər hansı bir məqsəd üçün istifadə edin, həmçinin internet mağazasının və ya digər şəxslərin hüquqlarını pozan hər hansı bir qanunsuz fəaliyyət və ya digər fəaliyyətə təhrik edin.

5. ONLINE MAĞAZANIN SAYTININ İSTİFADƏSİ

5.1. Sayt və Saytın bir hissəsi olan Məzmun Sayt Administrasiyasına məxsusdur və idarə olunur.
5.2. Saytın məzmunu heç bir şəkildə kopyalanamaz, nəşr edilə bilməz, çoxaldıla bilməz, ötürülə və ya paylana bilməz, habelə Sayt Administrasiyasının yazılı razılığı olmadan qlobal İnternetdə yerləşdirilə bilməz.
5.3. Saytın məzmunu müəllif hüququ, ticarət nişanı qanunu, habelə əqli mülkiyyət və haqsız rəqabət qanunları ilə əlaqəli digər hüquqlarla qorunur.
5.4. Saytda təklif olunan malların alınması üçün bir İstifadəçi hesabının yaradılması tələb oluna bilər.
5.5. İstifadəçi parol daxil olmaqla hesab məlumatlarının məxfiliyinin qorunması və hesabın İstifadəçisi adından həyata keçirilən istisnasız olaraq hamısı üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.
5.6. İstifadəçi hesabı və ya şifrəsinin icazəsiz istifadəsi və ya başqa bir təhlükəsizlik pozuntusu barədə dərhal Sayt rəhbərliyini xəbərdar etməlidir.
5.7. Sayt rəhbərliyi, İstifadəçini xəbərdar etmədən ardıcıl altı təqvim ayından çox istifadə edilmədiyi təqdirdə İstifadəçi hesabını birtərəfli qaydada ləğv etmək hüququna malikdir.
5.7. Bu Saziş, Malların alınması və Saytda göstərilən xidmətlərin göstərilməsi üçün bütün əlavə şərt və şərtlərə şamil edilir.
5.8. Saytda yerləşdirilən məlumatlar bu Müqavilənin dəyişdirilməsi kimi başa düşülməməlidir.
5.9. Sayt rəhbərliyi istənilən vaxt Saytda təklif olunan məhsul və xidmətlər siyahısında və (və ya) satış və (və ya) İnternet mağaza tərəfindən təqdim olunan xidmətlər üçün bu məhsullara tətbiq olunan qiymətlərdə istifadəçini xəbərdar etmədən hüquqa malikdir.
5.10. Bu Sazişin 5.10.1 - 5.10.4 bəndlərində göstərilən sənədlər müvafiq hissədə tənzimlənir və İstifadəçinin Saytdan istifadəsinə şamil olunur. Bu Sazişə aşağıdakı sənədlər daxildir:
5.10.1. Gizlilik Siyasəti;
5.10.2. Sifariş üçün müraciət;
5.10.3. Təkliflər və şərhlər.
5.11. Maddə 5.10-da göstərilən sənədlərdən hər hansı biri. bu Müqavilənin yenilənməsinə məruz qala bilər. Dəyişikliklər Saytda yayımlandığı andan qüvvəyə minir.

6. MƏSULİYYƏT

6.1. İstifadəçinin bu Müqavilənin hər hansı bir müddəasını qəsdən və ya ehtiyatsızlıqla pozması halında, habelə başqa bir istifadəçinin rabitəsinə icazəsiz daxil olması səbəbindən yarana biləcək zərərlər Sayt Administrasiyası tərəfindən ödənilmir.
6.2. Sayt rəhbərliyi aşağıdakılardan cavabdeh deyil:
6.2.1. Fövqəladə hallardan irəli gələn bir əməliyyatın həyata keçirilməsində gecikmə və ya uğursuzluqlar, habelə telekomunikasiya, kompüter, elektrik və digər əlaqəli sistemlərdə yaranan nasazlıqlar.
6.2.2. Transfer sistemlərinin, bankların, ödəmə sistemlərinin hərəkətləri və işləri ilə əlaqəli gecikmələrə görə.
6.2.3. Saytın düzgün işləməsi, əgər İstifadəçinin istifadə etmək üçün lazımi texniki vasitəsi yoxdursa və həmçinin istifadəçilərə bu cür vasitələr təqdim etmək öhdəliyi götürmürsə.

7. İSTİFADƏÇİ SAZİŞİNİN ŞƏRTLƏRİNİN PAYLAŞMASI

7.1. Sayt rəhbərliyindən Saytdan sui-istifadə ilə bağlı aparılan araşdırma və ya şikayətlə əlaqədar açıqlama zərurət yarandıqda və ya Sayt Administrasiyasının hüquqlarını və ya digər Sayt İstifadəçilərinin hüquqlarını pozan və ya müdaxilə edə biləcək bir İstifadəçinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək (müəyyənləşdirmək) lazım olduqda Sayt rəhbərliyi bu Saytın İstifadəçisi haqqında toplanan məlumatları açıqlamaq hüququna malikdir.
7.2. Sayt rəhbərliyi, mövcud qanunvericiliyin müddəalarına və ya məhkəmə qərarlarına riayət etmək, bu Müqavilənin şərtlərinə əməl olunmasını təmin etmək, təşkilatın, İstifadəçilərin hüquqlarını və ya adlarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün istifadəçi haqqında hər hansı bir məlumatı açıqlamaq hüququna malikdir.
7.3. Saytın rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi bu cür açıqlamanı tələb edirsə və ya icazə verirsə, İstifadəçi haqqında məlumatları açıqlamaq hüququna malikdir.
7.4. Sayt rəhbərliyi, İstifadəçi bu Müqaviləni və ya digər sənədlərdə yer alan Saytın istifadə şərtlərini pozduqda, habelə Saytın ləğvi halında və ya texniki problem və ya problem səbəbi ilə İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən Sayta daxil olmağı dayandırmaq və (və ya) bloklamaq hüququna malikdir.
7.5. İstifadəçi bu Müqavilənin hər hansı bir müddəasını və ya Saytdan istifadə şərtlərini ehtiva edən digər sənədi pozduqda Sayt rəhbərliyi Sayt və ya üçüncü şəxslər qarşısında cavabdeh deyil.

8. Mübahisələrin həlli

8.1. Bu Sazişin Tərəfləri arasında hər hansı bir fikir ayrılığı və ya mübahisənin olması halında, məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl bir şərt irəli sürülməlidir (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif).
8.2. İddia alıcısı alındığı gündən 30 təqvim günü ərzində tələbə baxılması nəticələri barədə yazılı şəkildə iddiaçıya bildiriş göndərir.
8.3. Mübahisənin könüllü şəkildə həll edilməsi mümkün olmadıqda, Tərəflərdən hər hansı birinin Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə onlara verilən hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır.
8.4. Saytın istifadəsi şərtləri ilə bağlı hər hansı bir iddia, iddia üçün əsaslar ortaya çıxdıqdan sonra 14 gün ərzində verilməlidir, Saytın qanunlara uyğun olaraq qorunan materialları üçün müəllif hüquqları qorunması istisna olmaqla. Bu bəndin şərtlərinin pozulması halında, hər hansı bir iddia və ya iddia üçün əsaslar hərəkətlərin məhdudlaşdırılması ilə söndürüləcəkdir.

9. ƏLAVƏ ŞƏRTLAR

9.1. Sayt rəhbərliyi bu istifadəçi müqaviləsindəki dəyişikliklərlə bağlı istifadəçinin əks təkliflərini qəbul etmir.
9.2. Saytda yerləşdirilmiş istifadəçi baxışları məxfi məlumat deyil və Sayt Administrasiyası tərəfindən məhdudlaşdırılmadan istifadə edilə bilər.

06 dekabr 2020Bizimlə Əlaqə.

Bir məhsulun alınması:

1. Visa / Mastercard bank kartlarından istifadə.

Çatdırılma 2 saat ərzində həyata keçirilir.

2. Sifarişin bankın tələblərinə uyğun olaraq 3 iş gününə qədər qaytarılması.

Xayiş:

Hər hansı bir sualınız, bir məhsul seçimi ilə bağlı məsləhətlər üçün birbaşa qaynar xətlə əlaqə qura bilərsiniz.

Bildiriş:

İstifadəçi müqaviləsini oxuyun.

Ünsiyyət metodları:

Bizimlə +994704218721 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz

İnfo@ecosnacks.az ünvanına bir məktub da yaza bilərsiniz


Hörmətlə, Ecosnacks komandası.

Zəng sifarişi

Bakıda Eco Məhsullarının Sifarişi və Pulsuz Çatdırılma xidmətindən ən sürətli şəkildə yararlanmaq üçün zəng sifarişi xidmətimizdən istifadə edə bilərsiniz! Bunun üçün aşağıdakı "Zəng istəyi göndər" formunu dolduraraq bizə əlaqə məlumatlarınızı qeyd etməyiniz kifayət edir. Biz, sizin seçdiyiniz uyğun bir zamanda sizə zəng edəcəyik.

Zəng istəyi göndər

Biz sizə zəng edək!